Hướng Dẫn Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Phổ Thông

Hướng Dẫn Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Phổ Thông

Hồ sơ làm hộ chiếu bao gồm :

 • Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu quy định (X01).
 • 2 ảnh cỡ 4×6, nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (chụp ảnh tại cơ sở chụp ảnh được cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh cho phép)
 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân còn giá trị.
 • Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú (nếu nộp hồ sơ tại nơi tạm trú).

Lệ phí: 200.000 đ (Hai trăm nghìn đồng).

ho chieu pho thong

Cấp lại Hộ Chiếu Do Bị Hư Hỏng, Bị Mất  :

Hồ sơ bao gồm :

 • Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu quy định (X01).
 • 02 ảnh cỡ 4×6, nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (chụp ảnh tại cơ sở chụp ảnh được cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh cho phép).
 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân còn giá trị
 • Trường hợp hộ chiếu bị hư hỏng: nộp lại cho cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh.
 • Trường hợp hộ chiếu bị mất: nộp kèm đơn báo mất (mẫu X08) hoặc đơn trình bày về việc bị mất hộ chiếu.

Cấp Lại hộ chiếu do hộ chiếu cũ sắp hết hạn hoặc hết trang.

Hồ sơ bao gồm :

 • Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu quy định (X01).
 • 02 ảnh cỡ 4×6, nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (chụp ảnh tại cơ sở chụp ảnh được cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh cho phép).
 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân còn giá trị
 • Hộ chiếu phổ thông gốc còn giá trị.

Lệ phí: 200.000 đ (Hai trăm nghìn đồng)

Cấp chung hộ chiếu phổ thông cho công dân và trẻ em dưới 9 tuổi.

Hồ sơ bao gồm :

 • Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu quy định (X01)
 • 02 ảnh của trẻ em, cỡ 3×4, 02 ảnh của cha hoặc mẹ, cỡ 4×6, nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu.
 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân còn giá trị
 • Bản sao y Giấy khai sinh của trẻ em (khi đến nộp xuất trình bản chính để đối chiếu).
 • Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú (nếu nộp hồ sơ tại nơi tạm trú).

Lệ phí:

 • Hộ chiếu kèm 01 trẻ em: 250.000 đ (Hai trăm năm mươi nghìn đồng).
 • Hộ chiếu kèm 02 trẻ em: 300.000 đ (Ba trăm nghìn đồng).

CẤP RIÊNG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG CHO TRẺ EM DƯỚI 14 TUỔI

Hồ sơ bao gồm :

 • Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu quy định (X01).
 • 02 ảnh cỡ 4×6, nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu.
 • Bản sao Giấy khai sinh (khi đến nộp xuất trình bản chính để đối chiếu).
 • Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú (nếu nộp hồ sơ tại nơi tạm trú).

Lệ phí: 200.000 đ (Hai trăm nghìn đồng).

Lưu ý :

     Sau khi nhập thông tin tờ khai cha hoặc mẹ hoặc nguời giám hộ ký thay và dán ảnh vào tờ khai để lấy xác nhận, giáp lai ảnh của Công an phường, xã, thị trấn nơi trẻ em thường trú hoặc tạm trú.

     Nếu người giám hộ khai và ký thay thì nộp kèm giấy tờ chứng minh quyền giám hộ trẻ em

Sửa Đổi, bổ sung thông tin trong hộ chiếu.
 • Tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông theo mẫu quy định (X01).
 • Hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất 01 năm.
 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân còn giá trị (xuất trình khi nộp hồ sơ để cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra, đối chiếu).

Ngoài ra, đối với từng trường hợp cụ thể cần bổ sung các giấy tờ sau:

 • Trường hợp đề nghị sửa chi tiết trang nhân thân trong hộ chiếu (điều chỉnh họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; giới tính; số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân) thì nộp kèm giấy tờ pháp lý chứng minh sự điều chỉnh đó.
 • Trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung hộ chiếu cho trẻ em dưới 14 tuổi thì tờ khai do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ khai và ký thay, được Trưởng Công an phường, xã, thị trấn nơi trẻ em đó thường trú hoặc tạm trú xác nhận, đóng dấu giáp lai ảnh, kèm theo.

Trường hợp đề nghị bổ sung trẻ em dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của cha hoặc mẹ thì kèm theo hộ chiếu của cha hoặc mẹ.

Lệ phí: 50.000 đ (Năm mươi nghìn đồng).

Trường hợp bổ sung 02 trẻ em dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của cha hoặc mẹ thì lệ phí là 100.000 đ (Một trăm nghìn đồng).

Lưu ý :

Nếu người giám hộ khai và ký thay thì nộp bản sao hoặc bản chụp có chứng thực giấy tờ chứng minh quyền giám hộ.

Nơi Nộp Hồ Sơ : 

 • Người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu, đề nghị cấp lại hộ chiếu do hết hạn trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú hoặc tạm trú.
 • Người đề nghị cấp hộ chiếu do sắp hết hạn, do hư hỏng hoặc bị mất, đề nghị sửa đổi, bổ sung hộ chiếu nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú, tạm trú hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.