Quá Hạn visa

Quá Hạn visa – Người Nước ngoài lưu trú Việt Nam bị quá hạn visa 1 ngày 1 tuần hoặc 1 tháng cần xuất cảnh hoặc gia hạn.

Gia hạn visa bị quá hạn.

Gia hạn visa bị quá hạn.

Gia hạn visa bị quá hạn. Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam theo diện Miễn thị thực, hoặc nhập cảnh bằng công văn nhập cảnh hoặc nhập cảnh bằng visa điện tử . Nhập cảnh miễn thị thực là gì ? Miễn thị thực ( Miễn visa) là một số quốc gia cho phép công dân của một quốc gia khác nhập cảnh và …

Quá hạn Visa ở Việt Nam Phải Làm Sao

Quá hạn Visa ở Việt Nam Phải Làm Sao

  Quá hạn Visa Việt Nam Phải Làm Sao ?      Người mang quốc tịch nước ngoài lưu trú tại Việt Nam theo diện miễn thị thực hay nhập cảnh Việt Nam,theo diện công văn nhập cảnh du lịch 1 tháng 1 lần, công tác hoặc thăm thân…. Nếu trường hợp ở quá hạn thị thực hay còn gọi là quá hạn visa Việt Nam từ 1 …

Quá hạn Visa Việt Nam và Các Mức Phạt Quá Hạn Visa

Quá hạn Visa Việt Nam và Các Mức Phạt Quá Hạn Visa

Quá hạn Visa Việt Nam và Các Mức Phạt khi bị quá hạn      Khách quốc tịch nước ngoài tới Việt Nam với mục đích du lịch, thăm thân, hoặc những người sinh sống và làm việc tại Việt Nam với bấy kì lý do và mục đích gì nếu không kịp thời gia hạn visa trước khi bị hết hạn. Trường hợp này bị coi là quá …