Work Permit

Tư vấn thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Tư vấn thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam muốn làm việc lâu dài cần có giấy phép lao động hay còn gọi là workpermit để có thể làm việc hợp pháp tại Việt Nam . Vậy thủ tục làm giấy phép lao động cần những hồ sơ giấy tờ gì ? Vietnamvisaso1 sẽ …