Dịch vụ

Dịch Vụ Làm ViSa

Dịch Vụ Làm ViSa

Trong thời đại kinh tế phát triển, hội nhập quốc tế sâu rộng trên mọi lĩnh vực cuộc sống cùng có sự đổi thay tiến bộ của luật pháp đã tạo điều kiện thuận tiện cho người nước ngoài xin visa Việt Nam và ngược lại, người Việt Nam cũng xin visa đi nước ngoại trừ với mục tiêu du lịch, làm cho việc, …

Ký hiệu và thời hạn của thị thực

Ký hiệu và thời hạn của thị thực

Theo luật xuất nhập cảnh số 47/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 16/06/2014 có quy định rất rõ về các loại thị thực và thời hạn của thị thực cụ thể như sau: Ký hiệu thị thực 1. NG1 - Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch …

Visa thị thực điện tử Việt Nam, Evisa Vietnam

Visa thị thực điện tử Việt Nam, Evisa Vietnam

THỊ THỰC ĐIỆN TỬ VIỆT NAM Cơ sở pháp lý: Nghị định số 07/2017/NĐ-CP của Chính phủ  Quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam áp dụng từ ngày 01/02/2017. I. Quy trình thực hiện: 1.     Khách làm visa cung cấp scan mặt hộ chiếu và …

Gia hạn visa Du Lịch

Gia hạn visa Du Lịch

Theo luật xuất nhập cảnh visa du lịch Việt Nam được cấp cho người nước ngoài không có thời gian lưu trú không quá 3 tháng. Như vậy đối với người nước ngoài muốn kéo dài thời gian cư trú tại Việt Nam cần phải gia hạn visa. Việc gia hạn visa được thực hiện tại Cục xuất nhập cảnh hoặc cơ quan quản lý …